Massage

Jag använder mig av Svensk klassisk massage - dvs att genom strykningar, knådningar, tryck och töjningar bearbeta musklerna för att lösa spänningar och öka musklernas elasticitet.


Spända eller för korta muskler gör att hela kroppen hamnar i obalans och man får dålig blodgenomströmning. Följden blir ofta smärta som förstärker spänningarna och gör man ingenting åt situationen, så går man till slut med ständig värk.

Regelbunden massage ökar blodcirkulationen i onda muskler och hjälper spänningarna att släppa. Massage i kombination med egenstretch och ökad medvetenhet om kroppshållning och arbetsställning ökar smidigheten och därmed även livskvaliteten

Massagens goda effekter


Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang

De positiva och mentala effekterna är många:

Massage frigör oxytocin, som är ett "lugn o ro" hormon 

Blodtrycket och pulsen sänks

Matsmältning och näringsupptag effektiviseras

Ökar blod- och lumfcirkulationen

Stärker immunförsvaret

Har en avslappnande effekt på kroppen

Ger en djupare och lugnare andning

Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter

Motverkar spänningshuvudvärk

Ökar koncentrationsförmågan

Motverkar spänningar vid smärttillstånd

Motverkar stress

Har en lugnande effekt på nervsystemet